Język:

You are here

Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie społeczne

Uważamy, że przedsiębiorstwa powinny walnie przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia dobrobytu ludzkości, a społeczna odpowiedzialność naszej firmy wyraża się w działalności Fundacji Ayesa. Z biegiem czasu angażujemy się coraz silniej w różnorodnie działania na rzecz poprawy życia społeczeństwa, ochrony środowiska, obrony sprawiedliwości społecznej i wspierania solidarności z tymi, którzy mają mniej, dążąc do budowy lepszego świata. Na tych zasadach opierają się wartości, którymi kieruje się Ayesa, podejmując działania na rzecz rozwoju i zaangażowania społecznego.