Język:

You are here

Nasze zobowiązanie wobec Sztuki

Wspomaganie kultury i sportu

W Ayesie zawsze ceniliśmy sztukę we wszelkich jej przejawach, dowodem tego jest wsparcie, którego od lat udzielamy Teatrowi la Maestranza, który jest punktem odniesienia w życiu kulturalnym w Hiszpanii.

Z drugiej strony, w ramach swojej polityki odpowiedzialności korporacyjnej, kierujemy również nasze spojrzenie na sport. Rozwijamy ducha sportowej rywalizacji i drużynowego współdziałania wśród pracowników Ayesy, patronując różnym rozgrywkom sportowym.